Förtjänstförteckning

 

Kim Thorvald Metso, * Hangö. Nuvarande boningsort Borgå.

 

1976 - 1979                      Tekniska skolan i Helsingfors/Ekenäs                                           eltekniker

 

1979.06 - 1980.02           Dragsvik militärtjänst,                                                                       skrivare TPK

 

1980.03 - 1986.ca           Ekenäs kontorsmaskiner (KontoRama)                                           service, adb-försäljning

 

Anställd som kontorsmaskinsserviceman, senare ansvarig för servicen. Dessutom försäljare samt teknisk stödperson för Pet-Commodore kontorsdatamaskinsförsäljningen. Fick erkännande som bästa, Commodore-64 försäljare i Finland. Även programmering.

 

1981.10.05 - 1987          DataWest                                                                                          delägare

 

Företaget sålde adb-tjänster, min uppgift var adb-konsultering samt prepareing av vårt adb-system. Jag hade 1 - 2 anställda. Företaget kördes ned 1987. 

 

1987.04.01 - 1989.02.10 Bokföringsbyrå Hörhammer                                                          adb-stöd/programmerare

 

Till mina uppgifter hörde understöd, programmering samt utveckling av bokföringsbyråns samt dess kunders adb-system. Vi hade ett ICL-baserat minidatorsystem. Mitt största projekt var ett löneberäkningsprogram som jag planerade och programmerade ensam, dessutom var övriga adb-program, bl.a. bokföringen, gjorda delvis av mig. Sista året var jag ensam adb-ansvarig samt hade en underställd.

 

1988.09.03 - 1991.ca     Maaseudun sivistysliiton opintokeskus                                      skolare

 

4-dagars lördag-söndags-kursser (finska) i adb:ns grunder i Kyrkslätts yrkesskola. Tot. kanske 15 kurser a 20-25 elever.

 

1989.02.13 - 1992.02.29  Hemholmen-Ingman                                                                     ledande adbplanerare

 

Unisys CTOS anläggningens adb-support samt planering i sin helhet. Företagets hela adb, (bokföring, reskontra, fakturering samt produktionsplanering), kördes  till 1992 på dessa maskiner.

Senare även Pc-stöd med skolning, ca 40 Pc, ej i nät.

Även ansvarig för förbindelsen med utomstående mejerier, (rapportering via modem)

Gjorde på Lotus 1-2-3 ett lagerhanteringsprogram som i korthet automatiskt statistikförde inkommande ostmängder från olika mejerier, svinnet, samt utgående smältost till olika underkontor. Programmet var ännu 15.06.2000 i bruk.

 

1992.03.01 – 1995.07.31 LAN Vision (QA-Informatic, Nai)                                             adb-specialist, adb-stöd

 

Anställd som försäljare av Dr Solomon's Anti Virus Toolkit, men emedan LAN Vision på den tiden även skötte nätverksinstallationer samt PC-stöd-uppdrag åt olika företag så blev min huvudsakliga syssla till att börja med, den senare. Största delen av denna tid var jag som 'nätverksansvarig' på olika företag. Min uppgift var att organisera bl.a Novell nätverk. Senare blev jag ansvarig för Dr Solomon's Anti Virus Toolkits tekniska stöd samt för produkten till vissa delar, (ej marknadsföring).

Som ansvarig för Dr Solomon's har jag planerat produktens automatiska installering samt uppdatering i nätverk som nätverk, samt även utfört installationen och användarskolningen  i ca 35% av Finlands 100 största företag, samt även större delen av våra statliga instanser.

 

1995.08.01 – 1999.10.31 Alfa Laval Ab                                                                               adb-ansvarig, systemchef

 

Ansvarig för Alfa Laval Ab:s adb:system. AL hade ett Novell 3.2 baserat Token Ring/Ethernet nät. Till nätet hör för nuvarande även tre stycken AS-400 Ibm minidatorer. Nätet är via Ibm Global Network förenat med det övriga Alfa Laval.AL kör dessutom Nt 4.0 samt Nt 3.51 (Citrix) och Lotus Notes. Huvudsaklig databas är Sql-Gupta. Antalet pc:n ca 100 varav ca 20 Nt 4.0 resten Win95. Av dessa är hälften portabla.Jag var dessutom Alfa Laval konsernens (internationellt) anti virus (Norton) stöd person, dessutom stödde jag konsernen i adb säkerhetsfrågor. Till mitt ansvarsområde hörde också kontoret i Estland samt Rema Control.

 

1999.11.01 – 2001.02.09 F-secure  ( Fd Data Fellows )                                                       Support Engineer

 

Tekniskt stöd för storkunder och återförsäljare internationellt.

 

2001.02.12 – 2001.12.31 Protect data , Pointsec Data                                                         Security Specialist

 

Tekniskt ansvarig för krypteringsprogrammet PointSec i Finland. Dessutom ansvarig för det interna virusskyddet med Sophos Sweep.

 

2002.01.01 – 2006.02.10 SYSteam Consulting                                                                      Adb-konsult

 

Konsult med flere fasta kunder. Uppgifterna varierar från vanligt adb-stöd/konsultering till systemplanering & förverkling. Användarsystem Ms 9x, Nt, 2k, Me och Xp, engelsk, finsk & svensk. Näteservrar Ms Nt & W2k.

Ansvarig för SYSteam Finlands virusskydd, SYSteams antivirusspecialist.

 

Övrigt:

Som nätverk föredrar jag Ms W2k el 2003 men även Novell är bekant, såväl som LAN Manager, Pathworks, Banyan Vines, Ms dos.

Jag har sedan 1985 konstruerat och vidareutvecklat ett beställnings-uppdaterings-fakturerings-reskonta program för en privat kunds extraordinära behov. (Ms Access)

1983 – 1987 Hangöudds Juniorhandelskammare, sekreterare, vice president (Ind)

1997 –          Mensa, medlem & utbildad intelligenstestare ( ft enda svenskspråkiga )

1998 – 2001 styrelsemedlem i finska Mensa.

Mitt modersmål är svenska, finskan är bra, samt bra engelska.

 

 Kontaktuppgifter:

 

                  Kim Metso 

gsm:          0400 102530      

epost:       Kim.Metso(hos)IT-Metso.fi